Keho ja kirjoittaminen: työpaja / Writing and the Body: a workshop

Live Art, Poetry, Yleinen
Keho ja kirjoittaminen

ENGLISH BELOW

Ponderosan ConVerge-taiteilijaresidenssissä, Saksassa, pidin kaikille avoimen työpajan ”Writing and the Body”. Työpajan tavoitteena oli lähestyä luovan kirjoittamisen prosessia liikkeen tekemisen kautta.

Lämmittelyosuuteen kuului ohjattu tanssi-improvisaatio, jonka intensiteetti kasvoi loppua kohden. Välittömästi sen jälkeen ohjasin osallistujia puhumaan sana-assosiaatioita mahdollisimman pidäkkeettömästi. Toimin heille kirjurina, ja sana-assosiaatioiden keräämisen jälkeen siirryimme kirjoittamiseen. Kirjoitimme viiden sanan mittaisia runoja käyttäen sana-assosiaatiomateriaalia apuna.  Kirjoittamisvaiheen jälkeen teimme lyhyitä äänenavausharjoituksia ja esitimme runot toisillemme.

Työpaja ohjaa käyttämään kehollista kokemista osana kirjoittamisprosessia auttaen kirjoittajaa jäsentää kokemusmaailmaansa paitsi totuttujen aistien, myös tuntoaistin ja aktiivisen kehon käyttämisen kautta. Liikeimprovisaatio helpottaa pidäkkeistä vapautumista, tuo hyvää oloa ja avaa mahdollisuuksia keskittyä helpommin hetkeen.
Katso kuvat alempaa!

—-
Writing and the Body

In October 2014, in ConVerge artist residency, Ponderosa, Germany, I held a workshop with the topic Writing and the Body. Together with the participants, we explored how we could awaken our verbal sensitivity through movement. We warmed up our bodies by improv dance movements, starting on the floor and gradually building up the intensity of it, and then stopped after some 20 minutes of movement, keeping our eyes closed.

We then moved on to free stream-of-consciousness speaking, where I would help the participants by writing down their words. After this output phase, the process moved on to active writing. We contracted short poems of 5 words, and to help the process, the rule was to use at least one of the stream-of-consciousness words in each poem.

After the writing process, we warmed up our vocal chords and performed to each other. The group was open and everyone came up with some amazing creative output.

Tanssi-improvisaatio. Improvised dance.

Tanssi-improvisaatio. Improvised dance.

Tanssi-improvisaatio. Improvised dance.

Tanssi-improvisaatio. Improvised dance.

 

Vapaata sanojen assosiointia. Free verbal associating.

Vapaata sanojen assosiointia. Free verbal associating.

 

Kirjoittamisvaihe. The writing phase.

Kirjoittamisvaihe. The writing phase.

Kirjoittamisvaihe. The writing phase.

Kirjoittamisvaihe. The writing phase.

Esiintyminen toisille. Performing poems to each other.

Esiintyminen toisille. Performing poems to each other.

Runoja työpajasta, Arias Fernandez. Arias Fernandez's poems, made during the workshop.

Runoja työpajasta, Arias Fernandez. Arias Fernandez’s poems, made during the workshop.

Kuvat / Photos: Jonny Rowden, 2014.

30 Poems for Artists: Adi Brief

Yleinen

In the inspiring artist residency of Ponderosa, Germany, I wrote one poem for each fellow artist, curator and worker at the residency. The poems were then performed at a Poet’s Reception on 2nd October 2014.

This one was made for Adi Brief, a person who has worked hard during years to establish the beautiful residency of Ponderosa. She has seen the place being born, its buildings going through a total renovation, and the community around it evolve and develop. She takes good care of it all, including the garden, and during my stay, appeared as a comfort-bringing household fairy for all of the guests.

 

Workfully working, joking, lurking

You’ve got it all for a smooth ride

You’ve got your smiles and we llke

the way you commit without a vomit

and do know how dreams

really do come true.