Keho ja kirjoittaminen: työpaja / Writing and the Body: a workshop

Live Art, Poetry, Yleinen
Keho ja kirjoittaminen

ENGLISH BELOW

Ponderosan ConVerge-taiteilijaresidenssissä, Saksassa, pidin kaikille avoimen työpajan ”Writing and the Body”. Työpajan tavoitteena oli lähestyä luovan kirjoittamisen prosessia liikkeen tekemisen kautta.

Lämmittelyosuuteen kuului ohjattu tanssi-improvisaatio, jonka intensiteetti kasvoi loppua kohden. Välittömästi sen jälkeen ohjasin osallistujia puhumaan sana-assosiaatioita mahdollisimman pidäkkeettömästi. Toimin heille kirjurina, ja sana-assosiaatioiden keräämisen jälkeen siirryimme kirjoittamiseen. Kirjoitimme viiden sanan mittaisia runoja käyttäen sana-assosiaatiomateriaalia apuna.  Kirjoittamisvaiheen jälkeen teimme lyhyitä äänenavausharjoituksia ja esitimme runot toisillemme.

Työpaja ohjaa käyttämään kehollista kokemista osana kirjoittamisprosessia auttaen kirjoittajaa jäsentää kokemusmaailmaansa paitsi totuttujen aistien, myös tuntoaistin ja aktiivisen kehon käyttämisen kautta. Liikeimprovisaatio helpottaa pidäkkeistä vapautumista, tuo hyvää oloa ja avaa mahdollisuuksia keskittyä helpommin hetkeen.
Katso kuvat alempaa!

—-
Writing and the Body

In October 2014, in ConVerge artist residency, Ponderosa, Germany, I held a workshop with the topic Writing and the Body. Together with the participants, we explored how we could awaken our verbal sensitivity through movement. We warmed up our bodies by improv dance movements, starting on the floor and gradually building up the intensity of it, and then stopped after some 20 minutes of movement, keeping our eyes closed.

We then moved on to free stream-of-consciousness speaking, where I would help the participants by writing down their words. After this output phase, the process moved on to active writing. We contracted short poems of 5 words, and to help the process, the rule was to use at least one of the stream-of-consciousness words in each poem.

After the writing process, we warmed up our vocal chords and performed to each other. The group was open and everyone came up with some amazing creative output.

Tanssi-improvisaatio. Improvised dance.

Tanssi-improvisaatio. Improvised dance.

Tanssi-improvisaatio. Improvised dance.

Tanssi-improvisaatio. Improvised dance.

 

Vapaata sanojen assosiointia. Free verbal associating.

Vapaata sanojen assosiointia. Free verbal associating.

 

Kirjoittamisvaihe. The writing phase.

Kirjoittamisvaihe. The writing phase.

Kirjoittamisvaihe. The writing phase.

Kirjoittamisvaihe. The writing phase.

Esiintyminen toisille. Performing poems to each other.

Esiintyminen toisille. Performing poems to each other.

Runoja työpajasta, Arias Fernandez. Arias Fernandez's poems, made during the workshop.

Runoja työpajasta, Arias Fernandez. Arias Fernandez’s poems, made during the workshop.

Kuvat / Photos: Jonny Rowden, 2014.

Vastakaiku – Genklang: Group exhibition, collaboration of poets and illustrators

Visual Art

Poets and illustrators gather together repeatedly during one year in 2014 to collaborate. In the start, no one knew how the collaboration would be done. The ways of working got clarified along the way through practice, as well as the questions about who works with who. We ended up having lots of fun together, matching poems and pictures, finding words for tempting images, creating images on the base of poetry. Some even got to choose between two poems to pair one’s illustration.
Our August 12.-17.2014 exhibition in Lasipalatsin Akkuna, Helsinki, consists of fewer works than we actually made or started, so that means we are going to continue the work after this year.  Be welcome to the opening on 12th August 5-7 pm!
Facebook event here:
https://www.facebook.com/events/1458665861050574/?fref=ts

All our works are made with some graphic technique; be it cine collé (as we did with the poems), etching, or other printing methods.

The participants are:

POETS: Marja-Liisa Hyvärinen, Pirjo Kotamäki, Satu Manninen, Outi-Illuusia Lilja, Pilvi Pääkkönen, Jolin Slotte, Tiina Svensk, Katariina Uski

ILLUSTRATORS: Mirkka Eskonen, Tiina Eräpuu, Filippa Hella, Pekka Järveläinen, Outi-Illuusia Lilja, Eeva Louhio, Liisa Louhio, Maija Toropainen, Gua Vainio, Kati Vuorento

RunoKuva_2_web